Discord novinky

CichyCze

13.12.2023 18:58:21

- Přidán kanál #❓-faq s často kladenými otázkami.

CichyCze

7.7.2023 11:13:47

- Kanál 🔢-začáteční-pokyny přejmenován na 🏠-úvod.
- Účel kanálu je nyní obsahovat kratší úvod do našeho projektu.
- Vytvořen kanál 🔗-propojení.
- Účelem kanálu je provést nově přicházející naším propojením.
- Kanál ❗-začáteční-potíže přejmenován na 🤝-pomoc.
- Kanál 👋-uvítací-kanál přejmenován na 👋-uvítání.
- Kanál 📌-užitečné-odkazy přejmenován na 📌-odkazy.
- Kanál 📰-mc-novinky přejmenován na 📰-server.
- Kanál 📰-dc-novinky přejmenován na 📰-discord.
- Kanál 📰-web-novinky přejmenován na 📰-web.
- Kanál 📰-bot-novinky přejmenován na 📰-bot.
- Kanál 🎮-minecraft-chat přejmenován na 🎮-server-chat.
- Kanál 📷-fotky-ze-serveru přejmenován na 📷-server-fotky.
- Kanál 🙋-návrhy-na-update přejmenován na 🙋-návrhy.

CichyCze

22.11.2022 7:23:29

Vytvořena kategorie Novinky.
Kanály #📰-server a #📰-discord přesunuty z kategorie Informace do Novinky.
Vytvořeny kanály #📰-web a #📰-bot.
Kategorie Informace a Novinky jsou nyní k dispozici i uživatelům bez propojení.

CichyCze

1.10.2022 11:34:11

Do příkazů bota @Light-Core.eu pro zobrazení ranku přibyla procenta dokončení aktuálního levelu a zbývající počet zpráv pro dokončení aktuálního levelu.

Provedené rank příkazy

CichyCze

20.9.2022 7:17:30

Context menu příkaz Rank lze nyní použít v jakémkoliv kanále, ve kterém máte práva na psaní. Ovšem mimo kanál #👮-příkazy se odpověď zobrazí pouze vám.

Context menu příkaz 'Rank' použitý v kanále s pravidly

CichyCze

17.9.2022 23:31:20

Bot @Light-Core.eu nyní podporuje context menu příkaz Rank se zaměřením na konkrétního uživatele. Dělá úplně to samé, co lomítkový příkaz /rank, ale spouští se pomocí kliknutí na uživatele v nabídce Aplikace. Momentálně lze pouze spustit, pokud se nacházíte v textovém kanálu #👮-příkazy, ale to postupem času doladím.

Context menu příkaz 'Rank' se zaměřením na konkrétního uživatele.

CichyCze

19.8.2022 12:40:05

Bot @Light-Core.eu nyní při každém zapnutí vyhledává veškeré zprávy, které na našem Discordu přibyly v době jeho nedostupnosti, díky čemuž je poté schopen všem připsat chybějící počet XP do našeho level systému.

CichyCze

26.6.2022 20:15:36

Do mutu přidán povinný údaj o důvodu umlčení.
Na mute a unmute budete nyní oznámeni v soukromých zprávách (viz příloha č. 1).
Přidán dílčí příkaz /proposal approve, který slouží pro schvalování návrhů, avšak ho mohou použít pouze uživatelé s administrátorskými právy.
Přidán dílčí příkaz /proposal reject, který naopak slouží pro zamítání návrhů, avšak ho opět mohou použít pouze uživatelé s administrátorskými právy.
Schválený či zamítnutý návrh na update je nyní odlišen barvou a svým formátem, nikoliv již reakcemi "" a "" (viz příloha č. 2 a 3).
Na schválený a zamítnutý návrh na update budete nyní taktéž oznámeni v soukromých zprávách (viz příloha č. 4 a 5).
Schválený či zamítnutý návrh na update již nelze odstranit či upravovat.

Oznámení o umlčení a odmlčení v soukromých zprávách.
Formát schváleného návrhu na update.
Formát zamítnutého návrhu na update.
Oznámení o schválení návrhu na update v soukromých zprávách.
Oznámení o zamítnutí návrhu na update v soukromých zprávách.

CichyCze

21.6.2022 7:12:48

U nových návrhů na update již není možné hlasovat na svůj vlastní.
U přijatých návrhů je omezen počet reakcí a na 1.
Nově se registruje počet vytvořených anket, podaných návrhů a přijatých návrhů. Tyto hodnoty naleznete na stránce https://light-core.eu/stats/discord, kde máte k dispozici i "úspěšnost" v procentech (viz příloha; čísla jsou pouze orientační).

Nové statistiky s počtem vytvořených anket, podaných návrhů a přijatých návrhů.

CichyCze

21.6.2022 1:33:21

Odstraněn příkaz /navrh.
Přidán příkaz /proposal.
Přidán dílčí příkaz /proposal submit, který nahrazuje příkaz /navrh a umožňuje tedy podat návrh na update.
Přidán dílčí příkaz /proposal edit, který umožňuje upravovat své podané návrhy na update.
Přidán dílčí příkaz /proposal delete, který umožňuje odstraňování svých podaných návrhů na update.
Návrhy na update nyní mají taktéž stejný formát jako ankety (Volitelný předmět, ID, atd.).
Opravena chyba v dílčích příkazech /survey edit a /survey delete, kdy při nalezení 0 výsledků v databázi byla odpovědí chyba namísto zprávy o neexistující anketě.

CichyCze

4.6.2022 7:53:32

Přidán dílčí příkaz /survey delete, který umožňuje odstraňování svých anket (viz příloha).

Dílčí příkaz pro odstranění svých anket.

CichyCze

4.6.2022 5:33:11

Do dílčího příkazu /survey create přidána položka subject (viz příloha č. 1), která slouží pro stručný předmět ankety. Ovšem daný předmět nemusíte zadávat, pokud se tedy tak rozhodnete, stačí do dané kolonky pro předmět pouze napsat -.
Nyní má každá anketa své jedinečné ID, které naleznete od nynějška na každé nové anketě (viz příloha č. 2).
V každé anketě se nyní také zobrazuje datum a čas vytvoření ankety (viz příloha č. 2)
Zpřístupněn dílčí příkaz /survey edit, který slouží k úpravě svých anket (viz příloha č. 3). Do příkazu je potřeba ID ankety, které naleznete v dané anketě. Poté už můžete upravit předmět, text ankety, nebo klidně obojí.

Kolonka pro stručný předmět ankety.
ID ankety vyobrazené na testovací anketě.
Dílčí příkaz pro úpravu svých anket.

CichyCze

1.6.2022 10:45:56

Odstraněny příkazy /anketa a /anonanketa.
Přidán příkaz /survey.
Přidán dílčí příkaz /survey create, který nahrazuje příkazy /anketa a /anonanketa. Přímo v tomto dílčím příkazu se nachází právě i možnost odeslání ankety jako anonymní (viz příloha).
Přidán dílčí příkaz /survey edit, který umožňuje upravovat ankety, avšak momentálně ho mohou použít pouze uživatelé s administrátorskými právy.


CichyCze

21.5.2022 20:50:35

Upraveny příkazy /anketa a /anonanketa bota @Light-Core.eu. Nyní můžete přidat až 10 možností k hlasování, nikoliv jen / a 1️⃣/2️⃣/3️⃣ (viz příloha).


CichyCze

25.2.2022 3:14:30

Každý kanál má nyní ve svém názvu specifický emotikon, který může sloužit k lepší identifikaci.
Každý kanál má také nyní svůj popisek, kde naleznete, k čemu daný kanál slouží.
Kanál #welcome-channel byl přejmenován na #👋-uvítání a přesunut pod #🤝-pomoc, jelikož se jedná o veřejný kanál.
Kanály #minecraft-server a #discord-server z kategorie Novinky byly přejmenovány na #📰-server a #📰-discord a přesunuty do kategorie Informace.
Přidán kanál #📌-odkazy, kde, jak už sám název vypovídá, naleznete užitečné odkazy týkající se našeho projektu na jednom místě.
Přidána kategorie Globální záležitost
Kanály #default-chat a #bot-commands byly přejmenovány na #💬-hlavní-kanál a #👮-příkazy a přesunuty do kategorie Globální záležitost.
Odstraněna kategorie Textové kanály.
Přidána kategorie Light-Core.eu.
Kanály #🎮-server-chat, #📷-server-fotky-videa, #🙋-návrhy, #📑-poznámky-k-návrhům, #❔-ankety a #💸-prodám-koupím byly přesunuty z kategorie Textové kanály do kategorie Light-Core.eu.
Vytvořena kategorie Mimo téma.
Kanál #🔞-nsfw byl přesunut z kategorie Textové kanály do kategorie Mimo téma.
Přidány kanály #😂-memy a #📱-tiktok-reels-shorts.