Minecraft novinky

CichyCze

16.6.2024 6:58:38

- Server aktualizován na verzi 1.20.6
- plugin aktualizován z verze 2.0-beta na 2.0
# Advancementy
- Advancementy týkající se starého VIP systému byly zařazeny mezi legacy.
- Čísla v popiscích již nejsou psána slovy.
- Několik upravených názvů a popisků pro lepší srozumitelnost a orientaci.
- Menší úprava seřazení.
- Předělaný systém překladů, avšak pro hráče se nic moc nemění.
## Přejmenované (7)
- Supporter/Podporovatel -> Supporter (legacy)/Podporovatel (legacy)
- Změna ikony z Gold Nugget na Raw Copper
- Take my money!/Vem si moje peníze! -> Take my money! (legacy)/Vem si moje peníze (legacy)
- Změna ikony z Gold Ingot na Copper Ingot
- Rich dude/Lovatý čávo -> Fat cat (legacy)/Lovatý čávo (legacy)
- Změna ikony z Gold Block na Copper Block
- Fifty times and still the first time/Padesátkrát a stále poprvé -> Fifty times and still a first time/Padesátkrát a stále poprvé
- Free the City/Osvobozené Město -> Free the Ancient City/Osvobozené Pradávné Město
- Ow, that stings!/Au, to píchá! -> Ouch, that stings!/Au, to píchá!
- Nothing will kill me!/Nic mě nezabije! -> Nothing's gonna kill me!/Nic mě nezabije!
## Nové (32)
- Bag oh bag... Shake shake shake!/Oslíčku, otřes se!
- Open the VIP Menu using the /vip command
- Otevři VIP Menu pomocí příkazu /vip
- The power of friendship/Síla přátelství
- Give to someone and receive a VIP from someone
- Daruj někomu a obdrž od někoho VIP
- Generous friend/Štědrý přítel (I, II, III)
- Give a total of (1, 3, 5) VIP(s)
- Daruj celkem (1, 3, 5) VIP
- Best friend/Nejlepší přítel (I, II, III)
- Receive a total of (1, 3, 5) VIP(s)
- Obdrž celkem (1, 3, 5) VIP
- Little something/Malá pozornost
- Activate a VIP coupon
- Aktivuj VIP kupón
- Few pennies/Pár korun
- Purchase a total of 250 LC
- Zakup celkem 250 LC
- No lunch today/Dnes bez oběda
- Purchase a total of 750 LC
- Zakup celkem 750 LC
- Shopping fever/Nákupní horečka
- Purchase a total of 1500 LC
- Zakup celkem 1500 LC
- Novice trader/Obchodník začátečník
- Open the Shop Menu using the /shop command
- Otevři Shop Menu pomocí příkazu /shop
- Currency exchanger/Směnárník (I, II, III, IV, V)
- Exchange a total of (300, 600, 900, 1200, 1500) RP
- Směň celkem (300, 600, 900, 1200, 1500) RP
- Business/Byznys (I, II, III, IV, V)
- Rent a stall for a total of (4, 12, 24, 36, 48) weeks
- Pronajmi si stánek celkem na (4, 12, 24, 36, 48) týdny/ů
- First earnings/První výdělky
- Get your first earnings
- Získej své první výdělky
- Wealth/Bohatství (I, II, III, IV)
- Get a total of 64 (irons, emeralds, diamonds, netherites)
- Získej celkem 64 (železa, smaragdů, diamantů, netheritů)
- Apprentice trader/Obchodník učeň
- Sell a total of (16, 64, 256, 1024) items
- Prodej celkem (16, 64, 256, 1024) položek
- Journeyman trader/Obchodník tovaryš
- Sell a total of 64 items (1 stack)
- Prodej celkem 64 položek (1 stack)
- Expert trader/Obchodník praktik
- Sell a total of 256 items (4 stacks)
- Prodej celkem 256 položek (4 stacky)
- Master trader/Obchodník mistr
- Sell a total of 1024 items (16 stacks)
- Prodej celkem 1024 položek (16 stacků)
## Opravy chyb
- advancementy, které spoléhaly na opakující se úlohu v pluginu, nefungovaly, jelikož úloha nebyla nikdy spuštěna. Mezi ovlivněné advancementy patří:
- Time passes so quickly.../Čas utíká tak rychle...
- That much?!/To už tolik?!
- Forever young, I want to be.../Být stále mlád, to bych si přál...
- Supporter (Legacy)/Podporovatel (Legacy)
- Take my money! (Legacy)/Vem si moje peníze! (Legacy)
- Fat cat (Legacy)/Lovatý čávo (Legacy)
- Fifty times and still a first time/Padesátkrát a stále poprvé
- + 5 skrytých

CichyCze

24.2.2024 19:25:56

- plugin byl kompletně přepsán a aktualizován z verze 1.0-beta na 2.0-beta. Měl by být nyní plynulejší a nezpůsobovat tolik potíží.

# Změny
- Ban, mute a kick se nyní odesílá i do #🎮-server-chat.
- Veškeré příkazy nyní mají tzv. TabCompleter, nebo-li doplňování tabulátorem, pro veškeré argumenty, které se doplnit dají.
- Admin tým má nyní v menu Pískovny k dispozici i její vyprázdnění.

# Novinky
## Přepracované VIP
- Přes platební bránu se nyní již nekupuje samotné VIP na 30 dní, ale nová měna LC (Light Coins). Zakoupit lze:
- 250 LC za 50 Kč/2 €
- 500 LC za 99 Kč/4 €
- 750 LC za 149 Kč/6 €
- VIP se poté nakupuje za LC v novém VIP Menu, do kterého lze vstoupit pomocí příkazu /vip. K dispozici je:
- 30 dní za 250 LC
- 60 dní za 475 LC
- 90 dní za 700 LC
- VIP lze zakoupit jak sobě, tak i jinému hráči, který musí být v tu dobu na serveru.
- Ve VIP Menu se také zobrazuje expirace VIP, pokud je VIP aktivní.
- Dále je zde samozřejmě k dispozici i viditelný zůstatek LC.

## Přepracované VIP kupóny
- Admin tým je nyní schopen vytvářet VIP kupóny s jedinečným kódem, pomocí kterého jste pak schopni si přes příkaz /vip coupons redeem VIP kupón aktivovat.
- U VIP kupónů může být nyní nastaven počet maximálního použití, počet maximálního použití jedním hráčem, konec platnosti a počet dní, který bude kupón obsahovat.
- ⚠️ Staré VIP kupóny, které kódy nemají, je stále zapotřebí předávat členům admin týmu k jejich aktivaci. ⚠️

## Hráčské obchody
- Na základě návrhu https://discord.com/channels/699226295313367070/919101370987077634/1191505924326703197 byly přidány hráčské obchody.
- Hráčské obchody také disponují svým Shop Menu, do kterého lze vstoupit pomocí příkazu /shop.
- V Shop Menu naleznete novou měnu zvanou RP (Rental Points, nebo-li Pronájmové Body).
- K dispozici je také Směnárna, ve které jste schopní výměnou za diamanty získat RP. K dispozici je:
- 50 RP za 16 diamantů
- 100 RP za 32 diamantů
- 150 RP za 48 diamantů
- 200 RP za 64 diamantů
- Dále je k dispozici již samotný pronájem stánků, a to na 1 týden za 50 RP. Jakmile vám skončí pronájem, musíte vyčkat 2 hodiny na další možnost pronájmu. To je z důvodu toho, aby i ostatní hráči měli šanci si pronajmout stánek.
- Jakmile budete mít pronajatý stánek, jste schopni použít příkaz /shop add <částka> [netherites|diamonds|emeralds|irons], který slouží k přidání aktuálně držené položky do vašeho obchodu za příslušnou cenu a měnu.
- Poté, co si u vás některý z hráčů něco zakoupí, tak cena za daný předmět bude připsána do vaší Peněženky, která se také nachází v Shop Menu. Z peněženky si můžete své výdělky vybrat.
- No a poslední položkou v Shop Menu je Správa inventáře obchodu, což slouží k vybírání položek z vašeho obchodu v případě, že se je rozhodnete stáhnout z prodeje nebo upravit jejich cenu opětovným vložením.
- Správu inventáře obchodu lze používat i mimo dobu aktivního pronájmu, a to z důvodu případného vybrání položek ze svého obchodu po skončení pronájmu.
- Zobrazení něčího obchodu probíhá pomocí cedulky Zobrazit nabídku, nebo přes příkaz /shop view <čísloStánku>.
- Každý obchod má v základu k dispozici 1 stránku (45 slotů), avšak stránky se dají dokupovat za cenu 150 RP, a to až do maximálního počtu 10 stránek. Stránky vám zůstávají napořád.

### Opravy chyb
- Pokud má více hráčů otevřené stejné menu, menu funguje všem, nikoliv poslednímu hráči, který menu otevřel.

CichyCze

1.2.2024 19:41:31

- Resetován Průzkumný svět.

CichyCze

4.1.2024 6:35:38

- Přidán nový Průzkumný svět.
- V tomto světě se netvoří protekce (truhly, pece, atp.) a nezaznamenávají se akce hráčů. To z důvodu toho, že se nejedná o svět k zabydlování, a tak se případný grief či krádež řešit nebudou.
- Tento svět také nemá svůj End a Nether, jelikož těmito dimenzemi, které jsou periodicky resetovány (každý rok 1.1. a 1.7.), již disponuje Overworld.
- Není zde k nalezení ani žádný random teleport, jelikož ten probíhá již při stisknutí cedulky (viz příloha).
- Svět je také 1. den každého měsíce resetován. To samé platí i po jakémkoliv updatu, který upravuje generaci světa.
- Dá se zde i vytvořit home, ale z důvodu častých resetů bych to nedoporučoval.
- Na dynmapu (https://map.light-core.eu) byl přidán již zmíněný Průzkumný svět.


CichyCze

1.1.2024 15:13:00

- Resetován End a Nether.
- Enderman farma byla vložena ze zálohy.

CichyCze

31.12.2023 2:45:51

- Plugin FreedomChat je opět v provozu.

CichyCze

29.12.2023 4:17:30

- Server aktualizován na verzi 1.20.4.
- Plugin FreedomChat nemohl být aktualizován, jelikož pro současnou verzi prozatím není k dispozici. Díky tomu chvíli uvidíte po připojení opět tuto zprávu (viz příloha). Jakmile nová verze bude k dispozici, nahraji ji na server.


CubeTheLord

15.12.2023 14:53:49

- pískovna dostala "lehké" vylepšení
CichyCze

10.12.2023 10:55:52

- ArmorStandEditor je po delší době opět v provozu.

Queen_Christine

1.12.2023 19:20:09

- Spawn je nyní převlečen do bílého ❄️ ⛄CichyCze

28.10.2023 19:32:44

- V TABu přibyly některé nové informace, a to převážně z důvodu vyšší přehlednosti při přespávání nocí.
- Spí-li hráč, zobrazí se u něj Zzz.
- Je-li hráč v jiné dimenzi, její název se zobrazí za přezdívkou hráče v závorce.


CichyCze

17.10.2023 17:19:43

- Server aktualizován na verzi 1.20.2.

CichyCze

19.7.2023 23:58:38

- Nové varianty dřevěných itemů se nyní lockují.
- Cherry Button
- Cherry Pressure Plate
- Cherry Door
- Cherry Trapdoor
- Cherry Fence Gate
- Bamboo Button
- Bamboo Pressure Plate
- Bamboo Door
- Bamboo Trapdoor
- Bamboo Fence Gate

CichyCze

8.7.2023 20:19:14

- Resetován End a Nether.
- Enderman farma byla vložena ze zálohy.
- Hranice Endu navýšena z původních 10 000 × 10 000 na 15 000 × 15 000.
- Upraven advancement Do nekonečna a ještě dál! tak, aby odpovídal aktuální hranici.
- Hranice Netheru navýšena z původních 15 000 × 15 000 na 20 000 × 20 000.

CichyCze

26.6.2023 12:25:11

- Server aktualizován na verzi 1.20.1.
- Herní svět rozšířen z původních 20 000 × 20 000 na 30 000 × 30 000.
- Na dynmapu přidáno nové ohraničení (viz příloha), které indikuje starou a novou generaci.

Nové ohraničení indikující starou a novou generaci terénu

CichyCze

7.4.2023 22:24:36

Automatické přihlašování je opět v provozu.

CichyCze

28.3.2023 9:22:01

Server aktualizován na verzi 1.19.4.
 • Díky tomu nyní nefunguje automatické přihlašování, jelikož daný plugin ještě nemá aktualizaci. Jakmile bude k dispozici funkční verze pluginu, dám vám vědět.

CubeTheLord

28.2.2023 19:23:08

Spawn již není v zimním obleku

CichyCze

23.2.2023 9:28:12

Na základě návrhu #9 byl přidán plugin pro úpravu armor standů.
 • Menu se otevírá pomocí flintu (pazourku) a jeho kliknutím kamkoliv mimo armor stand.
 • Lze upravovat vesměs cokoliv, avšak pro nemožnost zneužití a způsobování potíží byla vypnuta možnost zneviditelnit armor stand či item frame.
 • Nelze upravovat armor standy, co jsou v regionech, pokud nemáte dostatečná práva.
 • Taktéž bych chtěl zmínit, že jakékoliv způsobování potíží (např. stackování armor standů do země ostatním hráčům, atp.) bude trestáno dle příslušné váhy.
 • V příloze můžete najít menší ukázku. Věřím, že funkci si velmi rychle osvojíte. Samozřejmě v případě různých dotazů nás neváhejte kontaktovat.


CichyCze

19.2.2023 0:11:37

Abychom zachovali pořádek v naší Enderman farmě, tak zde přibyl vypínač ender perel (viz příloha).


CichyCze

18.2.2023 20:02:00

Upraven advancement Do nekonečna a ještě dál (viz příloha č. 1 - předtím, příloha č. 2 - nyní). To z důvodu, že náš End ani 7500 blocků, co advancement vyžadoval, nemá, nad čímž jsme se ani při vytváření nepozastavili. Nyní to tedy funguje tak, že advancement obdržíte po "dotknutí" se borderu.

Advancement předtím
Advancement nyní

CichyCze

11.2.2023 3:06:27

Přidána první hráčská stavba The Last Place Before You Leave hráče Frejd20. Stavba je postavena na území Strongholdu a disponuje odkazem na původní (tj. LC1), End portálem a pár stánky.

Port na spawnu
Jídelní stůl s rezervovanými místy pro hráče z LC1
End portál
Stánky

CichyCze

2.1.2023 4:27:59

Na základě návrhu #6 byl do Pískovny přidán Rooted Dirt.
Předělán systém Pískovny (viz příloha).


CichyCze

25.12.2022 16:11:32

Server byl aktualizován na verzi 1.19.3

CichyCze

20.12.2022 12:59:05

Limit počtu znaků pro zprávy v #🎮-server-chat zobrazované na serveru zvýšen z originálních 256 znaků na 1024 znaků. Nemělo by se vám tedy při běžné komunikaci s hráči na serveru stávat, že vaše zpráva bude useknuta.

CichyCze

27.11.2022 11:40:24

V rámci zachování většinové nedotčenosti terénu bylo přidáno pravidlo č. 11.


CubeTheLord

25.11.2022 19:27:04

Vánoční strom je nyní rozsvícený

CubeTheLord

20.11.2022 0:19:54

Spawn je nyní v zimním oblekuCichyCze

19.11.2022 1:01:59

Na základě návrhu s ID #4 a následného rozhodnutí admin týmu byl na spawn do Zajímavých míst přidán přímý port do naší Enderman farmy v Endu.

Port na spawnu
Počáteční hala enderman farmy
Samotná enderman farma

CichyCze

19.7.2023 23:59:51

Nové varianty dřevěných itemů se nyní lockují (Mangrove Button, Mangrove Pressure Plate, Mangrove Door, Mangrove Trapdoor, Mangrove Fence Gate).
Z lockování odebrán Cauldron, Composter a Anvil. To z důvodu jistých problémů s nimi po jejich locknutí.

CichyCze

28.11.2022 8:51:23

Na základě návrhu s ID #2 má nyní každý hráč respawn u své postele, či respawn anchoru, namísto spawnu. Pokud ale hráč nemá respawn point nastavený, bude mít respawn na svém prvním homu v seznamu, jelikož to jinak nejde. Zda-li ale nemá respawn point a ani nastavený home, bude mít klasicky respawn na spawnu.

⬆️ LC3
----------
⬇️ LC2

CichyCze

2.1.2022 19:43:38

Do Prokletých portů přidána stavba Dragon monument hráče @CubeTheLord.
CichyCze

2.1.2022 9:10:18

Do Pískovny přidán červený písek.
Systém doplňování Pískovny předělán (viz příloha).


CichyCze

2.1.2022 5:05:48

Přidány tzv. Prokleté porty a s nimi vybudována spodní část spawnu. V Prokletých portech budete nacházet porty na místa, která mohou být stejně originální a jedinečná jako Zajímavá místa, ale urychlují, či usnadňují průběh hry. Pokud si tedy hru nechcete jakkoliv usnadňovat, tomuto místu se raději vyhněte. Jo a mimochodem děkuji @_FallenAngell za psychickou podporu c:


CichyCze

28.12.2021 3:07:26

Přidána Pískovna, kterou nám postavil hráč @Tomkrum. Mockrát děkuji za tuto formu výpomoci v tomto těžkém období bez Buildera. S Pískovnou ovšem nabírá platnosti pravidlo č. 11 na serveru.